رویه های ارسال

ارسال در شهر تهران از طریق پیک موتوری و 2 تا 3 ساعت بعد از ثبت خرید صورت می پذیرد.

ارسال کالا به صورت دمونتاژ بوده و در صورت انتخاب گزینه خرید کالای مونتاژ شده برای کالاهای حجیم ارسال توسط وانت بار صورت پذیرفته وبا توجه به افزایش هزینه ارسال تفاوت هزینه ارسال با هماهنگی خریدار به فاکتور اضافه می گردد.

 ارسال کالاهای مونتاژ شده بعد ار تصویه حساب  صورت می پذیرد.

برای مونتاژ هیچ هزینه ای اضافه ای دریافت نمی گردد. و فقط برای هزینه ارسال با وانت بار هزینه ارسال افزایش می یابد.

خریدهای پستی به صورت دمونتاژ ارسال خواهد شد که داخل بسته  بندی هر کالا برگه نصب مربوطه قرار داده شده است.

ارسال پستی  به دو روش پست سفارشی و پیشتاز به انتخاب خریدار از طریق لینک شرکت پست و پراخت ها نیز به دو صورت پرداخت انلاین و پرداخت هنگام دریافت سفارش به مامور پست خواهد بود.

زمان در یافت کالا از طریق پست سفارشی بنا به مسافت 5 تا 7 روز و پست پیشتاز 2 الی 4 روز خواهد بود.

هزینه ارسال پستی برای هر کالا بر اساس وزن و مسافت نوع پست (سفارشی یا پیشتاز) توسط وب سایت شرکت پست محاسبه گردیده و برای هر کالا متفاوت می باشد و این فروشگاه در تعیین هزینه ارسال نقشی ندارد.

مرسوله های پستی را با وارد کردن شماره مرسوله دریافتی از طریق لینک https://newtracking.post.ir/  رهگیری نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره با شماره تلفن 66874130-021 و یا در شبکه های مجازی با شماره 09333082754 تماس بگرید.